Zespół Szkół

w Szprotawie

Informacje

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół, w skład której wchodzi Gimnazjum nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 46, poz 432, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562,
  z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015, poz. 959)

W Zespole Szkół obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2016 r.

Ferie zimowe 30.01 – 12.02.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18.04.2017 r.

Egzamin gimnazjalny:

 1. część humanistyczna 19.04.2017 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 1. część matem.-przyrodn. 20.04.2017 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 1. język obcy nowożytny 21.04.2017 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu:

 1. część humanistyczna 1.06.2017 r. (czwartek)

 2. część matem.-przyrodn. 2.06.2017 r. (piątek)

 3. język obcy nowożytny 5.06.2017 r. (poniedziałek)

Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych. 23 .06.2017 r.

Ferie letnie 24.06 – 31.08.2017 r.

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

 • 14 października 2016 r. – Dzień Edukacji Narodowej

 • 31 października 2016 r.

 • około 17 marca 2017 r. – Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”

 • 02 maja 2017 r.

 • 26 maja lub 02 czerwca 2017 r. – Jubileusz szkoły

 • 01 czerwca 2017 r.

 • 16 czerwca 2017 r.

ponadto

 • 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. dla uczniów kl. I – II gimnazjum
   


Nasza szkoła