Zespół Szkół

w Szprotawie

mała szkoła wielkich ludzi

Informacje

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół, w skład której wchodzi Gimnazjum nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie. Z naszej witryny dowiesz się o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach uczniów oraz znajdziesz informacje na temat naszej placówki.

Egzaminy zewnętrzne

 

Terminy egzaminów zewnętrznych

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r.

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 1. część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r.
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 1. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r.
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowe terminy egzaminu

 1. część humanistyczna - 1 czerwiec 2017 r. godz. 9.00

 2. część matem. - przyr. - 2 czerwiec 2017 r. godz. 9.00

 3. język obcy nowożytny - 5 czerwiec 2017 r. godz. 9.00

 

 • Harmonogram przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 • Dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku

Nasza szkoła